logo
qucik
picture

Блог

29.08.2014

Yagi директорни антени

Автор: Rosen

Директорната Yagi антена представлява антенна решетка от полувълнови вибратори. Тя се състои от един активен и няколко пасивни вибратори. Вибраторите се закрепят на метална носеща пръчка. Такава конструкция е реална, тъй като в мястото на закрепване се намира възел на електрическото поле, а самата закрепваща пръчка е перпендикулярна на плоскостта на поляризацията на излъчвателите. Взаимното влияние на вибраторите намалява входното съпротивление на антената. Ето защо като активен вибратор се избира рамков вибратор, закрепващ се в центъра на рамката към носещата пръчка. Съвместно с активния вибратор на разстояние една четвърт дължината на вълната (от страна противоположнана излъчването) се оставя пасивен вибратор, изпълняващ функцията на рефлектор. Индуктивното съпротивление на рефлектора се осигурява чрез увеличаване на неговата дължина в сравнение с дължината на активния вибратор. За получаване на капацитивно съпротивление за директора, неговата дължина се скъсява. Като се отчете, че рефлекторът усилва полето в направление на активния вибратор и понижава полето в обратно направление, използването на няколко рефлектора е нерационално. Всички рефлектори, които следват след първия, ще се възбуждат много слабо. Ефектът от концентрация на електромагнитната енергия в направлението на излъчване се увеличава с нарастването на броя на директорите. На практика се използват не повече от 5-7 директора. Това се обяснява със слабото нарастване на коефициента на насочено действие при по-нататъшно увеличаване на броя на вибраторите и нарастването на дължината на антената. Директорните антени се използват в метровия и дециметровия вълнов обхват.

Антенна техника,
Следва продължение!...To be continued!...


picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19