logo
qucik
picture

Блог

24.02.2016

VoIP мрежова сигурност - Част 2

Автор: Rosen

Фундаментален елемент от защитената VoIP инсталация е добре дефинираната архитектура. Тя трябва да обединява изисквания за надеждност, достъпност, конфиденциалност, оторизация и интегритет.

За да поддържа тези основни точки, трябва да се въведе приоритет в типовете информация, които се обменят през VoIP мрежата - тайна, конфиденциална, публична. Следва да се посочат изискванията за защита, които трябва да поддържа инфраструктурата, за да посрещне останалите предизвикателства - конфиденциалност, оторизация и интегритет. Разработването на изисквания за сигурност би помогнало да се построи стабилна и мащабируема архитектура, която обединява сигурност и наличност на услугите, наред с QoS. Най-общо казано, съображенията за сигурност в една VoIP архитектура биха включвали правилна мрежова сегментация, мрежово управление извън системата и частно адресиране.

Край на част 2!

Следва продължение!... To be continued!...

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19