logo
qucik
picture

Блог

29.03.2016

Защита при мобилните телефони

Автор: Rosen

В съвременните мобилни телефони са предвидени редица мерки за защита от неправомерно използване, а също и от случайни действия на самия потребител от типа на грешно натискане на клавиш, което може да доведе до нежелателни последствия. Цифровите стандарти предоставят в това отношение повече възможности от аналоговите, но мерки за защита има във всички съвременни телефони.

Преди всичко трябва да се отбележи възможността за блокиране на телефона, която може да бъде активирана (и при желание отменена) от абоната с използване на съответната позиция от менюто. Ако телефонът е блокиран, то след всяко включване е необходимо да се въведе защитният код (парола) и след това ако кодът е въведен правилно, телефонът може да се ползва.

В мобилните телефони на стандарта GSM за блокиране на телефона се използва блокировката на SIM-картата. Докато SIM-картата е блокирана, телефонът не може да се ползва. Изключение се прави само за спешни повиквания (спешни повиквания се правят дори и с невалидна SIM-карта). В SIM-картата трябва да има функционлност на PIN код, даже и ако той е деактивиран от абоната.

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19