logo
qucik
picture

Блог

03.02.2012

Имало едно време микрочип

Автор: rosen

Живеем в свят на нови технологии и заобиколени от океан от информация. Интернет, телевизия, телефония, днес с тези неща е свикнало дори и пет годишно дете. Високите технологии са ни поднесени на чиния, в красиви форми и с размери да ги пъхнем в джоба си. Микрочипове интегрират в себе си милиони миниатюрни елементи, извършващи милиони операции за секунда или може би за милисекунда, това днес е просто ежедневие. Утрешният ден ще ни представи нанотехологиите и мрежите на бъдещето. Но от къде тръгва всичко това и знае ли го пет годишното дете?
Що е то Механика?
Механиката има дялове - статика, кинематика и динамика.
Статика
От древни времена се знае, че силата се описва с големина и посока и съществува под една или друга форма. Силата е механично въздействие, приложена на определено място в определено време.
Сила: Силата е векторна величина и се характеризира с направление, посока, приложна точка и големина.В техниката тя се бележи с латинската буква F и се измерва в нютони [Н], а извън международната метрична система SI - в килограми [Kg].
Ако чисто математически искаме да съберем две сили можем да кажем, че равнодейстащата F на две сили F1 и F2, приложени в една точка 0 и действащи под ъгъл, е равна по направление, посока и големина на диагонала на ромбоид, построен върху двете сили.
Ако силите имат еднаква посока, то тогава ъгъл α = 0о и следва, че:F = F1 + F2
Ако силите имат обратни посоки, то тогава ъгъл α = 180о и следва, че:
F = F1 - F2
Равнодейстащата F на няколко сили – F1, F2, F3, F4 , приложени в една точка 0, е равна по големина на затварящата страна на силовия многоъгълник.
Център на тежеста:Ако приемем, че всяко тяло е съставено от елементарни частици, то силите на тежестта, приложени към тези частици, образуват система от успоредни сили. Центърът им, в който е приложена силата на тежестта на тялото, се нарича център на тежестта.
Примери за център на тежестта на равнинни фигури:

  • за периметрите на квадрат, правоъгълник, ромб и ромбоид центърът на тежестта се намира в пресечната точка на диагоналите им;
  • за триъгълник центърът на тежестта лежи в пресечната точка на медианите;
  • За трапец центърът на тежестта се намира на правата, която съединява средите на гор­ната и долната основа; 

Центърът на тежестта на околната повърхност на обемни тела – например на призма и цилиндър с успоредни основи, лежи в средата на правата, която съединява центрите на тежестта на двете основи.

Очаквайте продължение!....          To be continued!.... 

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19