logo
qucik
picture

Блог

08.03.2012

DHCP

Автор: petar

Протоколът Dynamic Host Control Protocol (DНСР) представлява стандарт, на базата на който автоматично се предоставят IР адреси на мрежови устройства, притежаващи DНСР клиентски софтуер. Използването на DНСР позволява централизирано управление на IР адреси, мрежови маски и други IР настройки, което значително улеснява поддръжката на локални и корпоративни ТСР/IР мрежи.
Крайният терминал, притежаващ DНСР клиент, няма постоянно зададен IР адрес. Вместо това по време на стартиране на системата той получава IР адрес от DНСР сървър. За тази цел сървърът разполага с множество IР адреси, които може да предоставя. Когато клиентът изисква IР адрес, DНСР сървърът му предоставя наличен такъв. Този адрес принадлежи на клиента само за определен интервал от време, наречен продължителност на наемане. Когато този интервал от време изтече, IР адресът се връща на DНСР сървъра и може да бъде предоставен на друг клиент. Щом компютърната система се стартира, тя проверява дали интервалът от време на IР адреса е изтекъл. Ако не е, продължава да използва същия IР адрес. Ако този интервал е изтекъл, тя изпраща заявка към DНСР сървъра за нов адрес. На сървърите или на други компютри, които изискват постоянен IР адрес, могат да бъдат предоставени постоянни адреси, като се използва DНСР функцията permanent lease.
Много хора неправилно смятат, че DНСР протоколът е разработен от Мicrosoft. Софтуерният гигант има само голяма роля за приемането му като формален Интернет стандарт. Интернет общността отдавна осъзнава нуждата от динамично раздаване на IР адреси на клиентите за намаляване на административните задачи, свързани с ръчното конфигуриране на адресите и с друга информация, като подмрежови маски и адрес на маршрутизатора по подразбиране. Това увеличава ефективността на използване на ограниченото IР адресно пространство.

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19