logo
qucik
picture

Блог

16.04.2012

HTML - Език за хипертекстово маркиране

Автор: rosen

Език за хипертекстово маркиране - HTML (Hypertext Markup Language) е програмен език за описание на WEB-мрежови документи. С негова помощ се оформя съдържанието на  Интернет страниците и се определя какви конкретни елементи ще се имплементират на тях. Същността на HTML може да бъде описана със следните пунктове:

  • универсален език, одобрен от международните организации като стандарт, който се поддържа от всички Интернет браузъри.
  • обикновен текстов документ написан в ASCII код (хипертекстов файл).
  • код, който се интерпретира от приложните потребителски програми (Интернет браузъри) по определен начин на базата на определен синтаксис.
  • носител на информация за пълното съдържанието на WEB страниците.

Основните компоненти на HTML се систематизират в следната последователност:

  • Тагове - двойки команди, разграничаващи се по своята същност – отварящи (< >) и затварящи (</ >). Таговете се използват за управ­ление на активното съдържание (картинки, видео, интерактивни скриптове, мултимедийни обекти и др.) и на хипервръзките към други WEB документи.
  • Командни елементи – компоненти на HTML, които имат атрибути и приемат стойности.
  • Мета етикети – носители на специална допълнителна информация, невидима за посетителите на WEB страниците, разчитана само от браузърите и Интернет търсачките. Примери за важни мета етикети са - кeywords (ключови думи), description (кратко описание на страницата).

В HTML могат да бъдат вграждани и редица допълнителни компоненти - CSS, FLASH, Java, Java Script и много други. Такъв тип елементи придават допълнителни ефекти и засилват визуалното въздействие на Интернет страницата.

Основните характеристики на HTML могат да бъдат обобщени в:

  • предоставя възможности за създаване на WEB документи с различно съдържание - разнообразни маркировки, илюстрации, аудио и видео фрагменти и др.
  • обикновен текстов документ, който може да бъде обработван от всеки текстов редактор, независимо от вида на хардуерната и софтуерната система.
  • всеки Интернет WEB сървър и браузър са способни да интерпретират HTML езика и да представят информационното съдържание на крайните потребители.
picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19