logo
qucik
picture

Блог

03.05.2012

Хипертекстови езици за WEB приложения

Автор: rosen

Още през 1945г. понятието хипертекст е въведено като термин в областта на информационните и телекомуникационни технологии. През 60-те години на миналия век се появяват първите приложения, съдържащи хипертекстови връзки. През 1986 г. от световната стандартизационна организация (ISO) е утвърден универсален стандартизиран език за маркиране (Standardized Generalized Markup Language). Този език е предназначен за създаване на други езици за маркиране. Той определя допустимия набор тагове, атрибути, вътрешна структура на документа и др. През 1991г. е създаден HTML езика.  Въпреки редица ограничения, той е най-популярния език за маркиране, което се дължи на лекотата, с която се изучава и възможността да се имплементира и работи с разнообразни платформи. В началото на 1996г. световната организация - W3C, започва разработката на XML (Extensible Markup Language), който е нещо средно между езиците SGML и HTML. Езикът XML става едно от основните направления за развитие на Интернет в частта „Семантична мрежа”.
В общ план езиците за маркиране служат за описване на данни, за определяне на начина и стъпките, необходими за представянето на тези данни в Интернет пространството. Те представляват набор от специални инструкции - наричани тагове, предназначени за формиране на структура на документите и определяне на отношенията между различните елементи на тази структура.
Стандартен общ език за маркиране - SGML - метаезик за създаване на документи. Използван e активно в печатната и издателската индустрия, но поради сложността си не придобива широка популярност и приложение.
Разширен хипертекстов маркиращ език - XHTML - език за създаване на WEB  страници. Този език е съпоставим по възможности с HTML, но се явява подмножество на XML. Съответства на спецификацията SGML.
Видове маркери:
- стилистически маркери - отговарят за външния вид на документа. В HTML, към този тип маркери се отнасят тагове като: <I> </I> (Italic - наклонен шрифт), <B> </B> (Bold - удебелен шрифт), <U> </U> (Underline - подчертан текст) и т.н.

- структурни маркери - задават структурата на документа. Към тях се отнасят тагове като:  <P> </P>(параграф),<H?> </H?>(заглавие), <DIV> </DIV> (секция) и т.н.

- семантически маркери - информират за съдържанието на данните. Например тагове като: <TITLE> </TITLE>(име на документа), <CODE> </CODE>(код), <VAR> </VAR>(променлива), <ADDRESS> </ADDRESS>(адрес на автора).

Основни понятия:
- таг - (виж статия за HTML)
- елементи - (виж статия за HTML)
- атрибути - за поясняване на характеристиките на даден елемент. Атрибутите се състоят от двойка - "название" = "значение", която се създава при определяне на елемента. Значението на атрибута се указва във вид на текст, вмъкнат в единични или двойни кавички.

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19