logo
qucik
picture

Блог

10.05.2012

Политики за контрол на достъпа

Автор: rosen

Съвременните мрежови операционни системи (NOS) позволяват на администраторите да управляват достъпа до ресурсите на свободен принцип. На всеки отделен потребител може да бъдат зададени точно позволенията, от които се нуждае. С помощта на файлови системи с висока сигурност, позволенията могат да бъдат задавани не само за ресурси, до които се осъществява достъп по мрежата, а също и за ресурси, до които се извършва достъп от самата локална машина. Локалните и мрежовите позволения не е задължително да бъдат едни и същи. Важно е потребителят да знае и да се съобразява с подразбиращите се позволения, използвани от мрежовата операционна система. Например - при Windows 2003 Server, когато се сподели ресурс, той е напълно достъпен за всеки участник в мрежата, докато не се отменят изрично тези позволения. На сървър с NetWare е в сила обратното - споделеният ресурс не е достъпен за никого, докато изрично не се променят позволенията на даден потребител. Нито един от методите не е съвършен, но ако не се знае как действат позволенията на мрежова операционна система, може да се окаже, че е разрешен достъп до ресурси, които не бива да се споделят или пък е забранен достъп на потребители, които трябва да имат такъв.
В големите корпоративни мрежи е наложително прилагането на системи за сигурност и създаването на политики за контрол на достъпа до мрежовите системи и споделяните ресурси в тях. Необходим е административен мониторинг и контрол на входящите и изходящи комуникации.

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19