logo
qucik
picture

Блог

11.06.2012

Имало едно време микрочип - част 3

Автор: rosen

Живеем в свят на нови технологии и заобиколени от океан от информация. Интернет, телевизия, телефония, днес с тези неща е свикнало дори и пет годишно дете. Високите технологии са ни поднесени на чиния, в красиви форми и с размери да ги пъхнем в джоба си. Микрочипове интегрират в себе си милиони миниатюрни елементи, извършващи милиони операции за секунда или може би за милисекунда, това днес е просто ежедневие. Утрешният ден ще ни представи нанотехологиите и мрежите на бъдещето. Но от къде тръгва всичко това и знае ли го пет годишното дете?

Динамика
Всяко тяло притежава маса или тегло. Масата може да бъде измерена. Тя дефинира по определен начин движението на тялото. Това обаче е само възприятие и не е норма. Технически погледнато масата на едно тяло е мярка за неговата инертност.

Маса: Масата (m) на едно тяло е мярка за неговата инертност. Измерва се в килограми [ kg].
Плътността (специфичната маса) е масата на единца обем от тялото. Измерва се в килограми на кубичен метър  [kg/m3].
Ускорение: Ускорението (а) , което силата (F) придава на тяло, е равно на отношението между силата и масата (m) на тялото: a=F/m или F=m.a
Тегло: Теглото (силата на тежестта) на дадено тяло се определя от масата на тялото и земното ускорение (g). Измерва се в нютони [N]: G=m.g
Специфичното тегло на eдно тяло се измерва в нютони на кубичен метър [N/m3] и се представя с отношението: y=G/V
Центробежна сила: Силата, с която движещо се по окръжност тяло с маса (m), действа върху елементът, свързващ тялото с центъра на окръжността. Описва се с израза: F=m.ω².r = mv²/r
Механична работа: Механичната работа (А) е равна на произведението от проекцията на силата F върху пътя и дължината на самия път (s). Когато силата действа по посока на пътя, тогава работата е равна на произведението от силата и пътя. Представя се с израза:
A=F.s.cos α или при α=0; A=F.s
Мощност: Мощността се дефинира като работа за единица време: P=A/t или P=F.v

Очаквайте продължение!....          To be continued!.... 

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19