logo
qucik
picture

Блог

24.06.2012

Специални разузнавателни средства (СРС) - част 1

Автор: rosen

Специалните разузнавателни средства са технически средства и различни оперативни способи, спомагащи за тяхното прилагане, използвани за изготвянето на веществени доказателства. Използването и прилагането на специалните разузнавателни средства става по установения законен ред и регламентирано с нормите на Наказателно - процесуалния кодекс и Закон за специалните разузнавателни средства. Според тези закони, технически средства са електронни и механични съоръжения, които служат за документиране на дейността на контролираните лица и обекти. Пример за такива способи са микрофони, приспособления за отваряне на различни заключващи устройства, радиоприемници и предаватели, микрофони, видео и звукозаписна апаратура и други. Различните оперативни способи, които се използват при използването на специални разузнавателни средства са наблюдение, проследяване, подслушване, проникване, белязване и контролиране на действията на обекта. Държавните органи, които могат да използват специални разузнавателни средства са – Държавна агенция „Национална сигурност”, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Национална разузнавателна служба, съответния прокурор по конкретно досъдебно производствено дело. Институциите могат да използват тези средства само с разрешението на съответните съдебни органи. За получаване на разрешение е необходимо началника на съответната служба да напише мотивирано искане под писмен вид до тези органи. Това искане трябва да съдържа:
- Данни за лицето или обекта за които ще се използват специални разузнавателни средства.
- Посочване на фактите и обстоятелствата, даващи основание да се прилага използват на специални разузнавателни средства.
-   Времеви срок за използването на специални разузнавателни средства.
-   Назначаване на оперативен екип отговорен за извършването на дейността, както и лице което да бъде уведомявано за получените резултати.
-   Описване на оперативните технически средства, които ще се приложат.

Срокът за прилагане на специално разузнавателно средство е два месеца, започващо от датата на писменото разрешение от съответния съдебен орган. Възможно е този срок да се удължи до шест месеца, като при такава необходимост трябва отново писмено разрешение от съдебните органи. Прекратяване на оперативния процес за използване на СРС става след изтичането на срока от два месеца или по-рано, когато е постигната целта. За запазване на правата на човека има предвидени наказания и санкции за началниците на съответните служби. Тези правила и протоколи се следят стриктно от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Край на част 1!

Следва продължение!...                        To be continued!...

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19