logo
qucik
picture

Блог

12.07.2012

Linux - файлова система и основни команди

Автор: rosen

Linux е операционна система, при която важи правилото - всичко е файл. Много хора, потребители на компютърни системи и Интернет, считат Linux за "черен екран и писане на много команди". Това в голяма степен е така, но системата има своите предимства и хубави страни.
При този тип операционни системи правата за достъп до файловете се определят по йерархичен модел:

  • собственик, група, други;
  • четене, писане, изпълнение (rwx).

Linux системите са многозадачни, многопотребителски и преносими. Архитектурата им се определя от ядро и потребителски програми. Ядрото е основната част от структурата на системата и то комуникира с хардуера. Потребителските програми извършват различни дейности, според предназначението си.
Основни команди при Linux базирани операционни системи
Основните Linux команди могат да бъдат систематизирани в:

  • Разглеждане – ls,  cat, head, tail
  • Търсене – find, locate, grep
  • Промяна на атрибути – chmod
  • Копиране, местене (преименуване) – cp,  mv,  ln
  • Създаване и изтриване на файлове – cat,  touch,  rm
  • Работа с директории – cd, pwd, mkdir,  rmdir, tree
  • Работа с устройства – mount, umount,  fuser

Файлова система при Linux операционни системи
Файловата система при Linux представя следната функционалност:

/bin

основни програми на операционната система

 

/boot

ядрото на операционната система

/dev

файловете (устройства), отговарящи на хардуерa

/etc

глобални конфигурационни файлове

/home

домашните директории на потребителите

/lib

най-важните системни библиотеки

/mnt

обикновено тук се монтират външните устройства

/opt

инсталации на големи софтуерни пакети, като KDE и Gnome

 

/proc

достъп до различни параметри на операционната система

/root

домашната директория на root потребителя

/sbin

основни програми използвани от root

/tmp

временни файлове

/usr

повечето инсталирани програми, помощната информация и др.

/var

данни на системните програми

Следва продължение!...                  To be continued!...

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19