logo
qucik
picture

Блог

23.07.2012

Интернет портали

Автор: rosen

Интернет порталите са сайтове, включващи различни ресурси и услуги, обединени в архитектура на няколко нива. "Електрона библиотека", разделена на различни тематически отдели, способни да включват в себе си количествени и качествени данни, анализи, графики и т.н., обновяването на които става в реално време.

Характерни особености на порталите

  • Информацията в порталите обикновено се организира по йерархически признак, свързан с определена тематика.
  • Изисква се реализирането на система, обслужваща всички съществуващи канали за външно взаимодействие;
Предназначение
  • Да се обезпечи персонализация на потребителите;
  • Максимално да се приближи бизнеса до клиентите, партньорите и доставчиците;
  • Осигурява се персонализиран достъп до важна информация, приложения и процеси за служителите, клиентите, дистрибуторите и доставчиците;

Хронологични данни

  • 1994-1995 г. – раждане на информационните портали като самостоятелна информационна единица. В Интернет се появяват нов клас търговски сайтове (Yahoo, AltaVista, Lycos и др). С разширението на Internet, тези сайтове стават пътеводители в Интернет за потребителите на мрежата.
  • 1998 г. – за първи път се използва понятието "корпоративен информационен портал" (Enterprise Information Portal - EIP) в отчет на компанията Merrill Lynch. Разбира се пакет програмно осигуряване, предоставящ на компанията възможност с помощта на Web-браузър да осигурява достъп до вътрешните и външни мрежи.
  • 2000г. – развива се концепцията за единно информационно пространство, което дава възможност на компаниите да се развиват и поддържат конкурентно способността си.  

 

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19