logo
qucik
picture

Блог

24.08.2012

PON / Пасивни оптични мрежи

Автор: rosen

Пасивните оптични мрежи (Passive Optical Networks - PON) са насочени към последната миля от комуникационната инфраструктура - между главната станция на доставчика на услугата и бизнес или жилищните райони.
Една от най-актуалните теми в момента е имплементирането на оптично влакно до сградата - Fiber To The Building (FTTB) или до дома - Fiber To The Home (FTTH). Fiber to the Premise (FTTP) е общият термин за технологията за оптичен достъп на абоната. FTTP едновременно допълва и се конкурира с другите технологии за достъп като DSL или коаксиалните кабели, но предлага много по-високи възможности на преносната среда. Пасивните оптични мрежи са водещата технология, която се използва във Fiber To The X (FTTX) имплементациите. Топологията на PON е различна от другите топологии на оптичните мрежи с това, че е от точка до много точки. От едно OLT (Optical Line Terminal) устройство в главната станция на доставчика на услуги излиза единично оптично влакно и отива в пасивен оптичен разклонител (Optical Line Splitter - OLS), където сигналът му може да се размножи до 32 различни линии. Сигналите на предаващата и приемащата страна работят на различни дължини на вълната, позволявайки двупосочна работа по едно единствено оптично влакно. Цялата информация, предадена от OLT устройството се изпраща към всичките 32 линии. Крайното устройството от страната на абоната (Optical Network Unit - ONU) определя кои пакети са за този абонат, а всички други пакети се отхвърлят. Настоящите стандарти за PON са определили скоростта в посока към клиента да е до 2.5 Gbps. Пасивните оптични мрежи са икономически атрактивни, защото няколко потребители могат да използват общи ресурси. Обикновено до 32 абонати могат да използват заедно един PON порт на OLT устройството. Колкото повече потребители използват  един и същи  порт, толкова повече се намаляват разходите на един абонат. В зависимост от местоположението на оптичния сплитер, различни части от външните ресурси, като оптични влакна, разходи за заварки и съединители, също могат да бъдат разпределени между множеството от потребители.
Разновидности на PON
BPON - Широколентовият PON (Broadband PON - BPON) се базира на ITU-T G.983 стандарта и е широко разпространен в Япония и Съединените щати. Неговият транспортен слой е ATM и затова предлага изключително добро качество на обслужване. Скоростта в посока към клиента е 1244 Mbps, а в обратната посока - 622 Mbps.

ЕPON - Ethernet PON (ЕPON) е IEEE 802.3ah стандарт, който запазва основния принцип на Ethernet, позволявайки му да работи в мрежи с топология от точка до много точки. Скоростта на линията е симетрична в двете посоки - 1000 Mbps. Има няколко различни вида ЕPON, като резултат от непълното дефиниране в стандарта по някои точки, като сигурност на връзките и качество на обслужване на PON ниво.

GPON - Гигабит PON (Gigabit PON - GPON) е базиран на последните стандарти и поддържа скорост на връзката за даунстрийм от 2488 Mbps и 1244 Mbps за ъпстрийм. GPON предлага най-ниска цена на решенията за доставка на IPTV в стандартен (Standard Definition - SD) и високо-качествен (High Definition - HD) формат. Въпреки това GPON не е просто по-бърз PON. GPON предлага значителни подобрения в ефективността, поддръжката на по-големи коефициенти на разклоняване, средства за транспортиране на TDM и ATM услуги в техния обичаен формат, механизми за качеството на обслужване на PON ниво и други.


 

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19