logo
qucik
picture

Блог

16.09.2012

Мрежови комуникационни устройства - 1 част

Автор: rosen

Всяка комуникационна мрежа се състои от различни типове устройства, изграждащи нейната архитектура. Тези устройства могат да бъдат пасивни и активни, за свързване на различни мрежови сегменти, за захранване и други. Те се различават по своята същност, параметри и функционалност.
Активни мрежови устройства - концентратори, комутатори, маршрутизатори, точки за достъп и др.

1. Концентратори (HUBS)
Концентраторите са устройства, използвани в кабелните комуникационни мрежи, за свръзка между крайните потребителски терминали (хостове). Всеки хост (компютър) се свързва с концентратора, посредством кабел по стандарт - Ethernet и интерфейсен конектор - RJ45. Концентраторите оперират на първо ниво от референтния модел - OSI и основните им функции са - да регенерират и препращат съобщенията до всички хостове в мрежата. Хъбовете не могат да различават IP адресите на пренасяните данни в мрежата и работят само с физически - MAC адреси. Концентраторите не притежават функции по буфериране на пропусканите през тях пакети с данни, което не позволява поддържане на високи скорости в мрежата. Те са най-простите и най-евтините от всички комуникационни устройства.

2. Комутатори (SWITCHES)


Следва продължение!... To be continued!....

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19