logo
qucik
picture

Блог

21.10.2012

Мрежови комуникационни устройства - 3 част

Автор: rosen

Всяка комуникационна мрежа се състои от различни типове устройства, изграждащи нейната архитектура. Тези устройства могат да бъдат пасивни и активни, за свързване на различни мрежови сегменти, за захранване и други. Те се различават по своята същност, параметри и функционалост.
Активни мрежови устройства - концентратори, комутатори, маршрутизатори, точки за достъп и др.

3. Маршрутизатори (Routers) - мрежови устройства със сложни функции, работещи на трето (мрежово) ниво от референтния комуникационен модел - OSI. Основните му функции са да управлява и насочва трафика в мрежата, избирайки най-прекия път за пристигане на съобщението до получателя. Маршрутизаторите са способни да разделят една мрежа на отделни подмрежи. За комуникация тези устройства използват следните мрежови протоколи - OSPF (Open Shortest Path First), IGRP (Interior Gateway Routing Protocol), EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) - работи директно върху IP (Internet Protocol), RIP (Routing Information Protocol) – работи върху UDP (User Datagram Prtocol), BGP (Border Gateway Protocol) – работи върху TCP (Transport Control Protocol), ARP (Address Resolution Protocol) и др. В практиката съществуват и маршрутизатори, опериращи на четвърто (транспортно) ниво от референтния комуникационен модел - OSI. Тяхната функционалност е свързана с логическо сегментиране на мрежата или разделянето й броудкаст домейни.

4. Точки за достъп (Access Points)


Следва продължение!... To be continued!....

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19