logo
qucik
picture

Блог

31.10.2012

Мрежови комуникационни устройства - 4 част

Автор: rosen

Всяка комуникационна мрежа се състои от различни типове устройства, изграждащи нейната архитектура. Тези устройства могат да бъдат пасивни и активни, за свързване на различни мрежови сегменти, за захранване и други. Те се различават по своята същност, параметри и функционалост.
Активни мрежови устройства - концентратори, комутатори, маршрутизатори, точки за достъп и др.

4. Точки за достъп (Access Points) - мрежови устройства, които изпълняват функцията на интерфейс между крайните потребителски терминали и безжичната мрежа по стандарт 802.11. Точките за достъп са радиоприемо-предавателни устройства, съпоставими с базовите станции при мобилните клетъчни системи. Те най-често се свързват към конвеционална кабелна локална компютърна мрежа (LAN), за да могат да разпространят услугите пренасяни по нея на далечно разстояние. Точките за достъп оперират на второ (канално) ниво от референтния OSI модел. Като устройства, работещи по стандарт 802.11 и неговите подверсии - 802.11а/b/g/n, поддържат битови скорости от макисмум 11Mbit/s - за  802.11b, 54Mbit/s - за 802.11а/g и 600Mbit/s - за 802.11n. Точките за достъп използват различни по вид антени за осигуряване на радиопокритие на безжичната мрежа - насочени с по-голямо усилване за покриване на по-големи разстояния и ненасочени (Omni) 360° за мрежи тип от точка до много точки. Те функционират в честотните диапазони от 2400Mhz - за версии 802.11b/g/n  и 5800Mhz - за 802.11а. Точките за достъп (APs) са важен възел в безжичните мрежи за пренос на данни.


Следва продължение!... To be continued!....

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19