logo
qucik
picture

Блог

26.12.2012

Мрежово адресно транслиране (NAT) и контролни списъци за достъп (ACL)

Автор: rosen

Мрежово адресно транслиране (NAT)
Мрежовото адресно транслиране (NAT) е метод за пренаписване на адресът-източник и/или дестинацията на IP пакетите, когато те преминават през едно NAT устройство. Тези устройства следят, записват и променят IP адреса-източник, адреса-дестинация, както и полето за проверка (checksum) вътре в IP хедърите. Те също така модифицират чексумата на TCP и UDP пакетите, тъй като те се изчисляват върху псевдо-хедър, чиято концепция съдържа IP адресите на източника и дестинацията, а при TCP се ползва за дължина на полетата. NAT осигурява функция за сигурност чрез разделяне на вътрешните хостове от публично рутираните в Интернет.

Мрежови контроли за достъп (ACL)
Мрежовите контроли за достъп (ACL) са подобни на таблични структури, които обикновено съдържат следните колони – референтен номер за идентификация на ACL, правило (обикновено permit или deny) и модел на информацията, който може да съдържа източника и/или дестинацията, портовете на източника или дестинацията, маски, булеви операции. ACL заедно с VLAN, QoS и защитните стени са мощни инструменти за разделяне на определен тип приоритетен трафик от останалия такъв в комуникационната мрежа.

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19