logo
qucik
picture

Блог

28.01.2013

MPEG

Автор: petar

Работната група Motion Pictures Experts Group (MPEG) е сформирана през 1988 г. от международните организации ISO (International Standards Organization) и IEC (International Electrotechnical Commission) с цел да се разработят методи и норми за съкращаване на цифровата информация на видеосигнала, което да позволи кодирането на източниците на телевизионните програми. Подготвените от работната група методи и норми носят названието MPEG-кодиране. Освен това работната група е разработила и методи за кодиране на сигнала на звуковия съпровод. Разработените стандарти носят названието MPEG със съответен номер. Характерното за MPEG стандартите е, че те представляват голяма група, предназначени са за различни приложения, но се базират на общи принципи. Съвременната мултимедия е реалност именно благодарение на MPEG.
Това са основните MPEG стандарти:
MPEG-1 – използва се за кодиране на източника със скорост 1,5 Мбита/с. Предназначен е основно за приложение в мултимедията и за записване на видеосигнали и на звуков съпровод на CD. Използва се също така и за предаване на изображения чрез IP, за видеоконференции, дистанционно обучение и др.
MPEG-2 – предназначен за кодиране на източника със скорост на цифровия поток от 2 до 15 Мбита/с. Иползва се за пренасяне на изображения за целите на телевизионното разпръскване.
MPEG-3 – предназначен за кодиране на източника на телевизия с висока разделителна способност (HDTV). Методът на кодиране е същия като при MPEG-2, но скоростта на цифровия поток е по-голяма – от 16 до 40 Мбита/с.
MPEG-4 – предназначен е за кодиране на сигнали с ниска скорост на цифровия поток – до 1 Мбит/с. Характерно за MPEG-4 e разбиването на изображението на отделни обекти с последващо обработване и кодиране индивидуално на всеки обект по най-подходящия за него метод, а цифровите сигнали на кодираните обекти се обединяват в мултиплексор.
MPEG-7 – стандарт, допълващ MPEG-4 и предназначен за търсене, избор и филтриране на видеоинформация. Определя правилата за предаване на информацията, за съдържанието на цифровия поток, за използваната компресия, за авторските права и др.
MPEG-21 е предназначен за създаване на оптимални условия за използване на мултимедийната информация, за обработването, архивирането и предаването ѝ.

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19