logo
qucik
picture

Блог

19.02.2013

Свободен хардуер

Автор: petar

Свободен хардуер е термин, който се използва за хардуер, който позволява на потребителя да го използва, копира, изучава, променя и подобрява. Като термин се среща също и „Отворен хардуер“. За да бъде свободен един хардуер, трябва да са гарантирани следните четири основни свободи на потребителя:
Свобода да използва хардуера за всякакви нужди.
Свобода да изучава начина на работа на хардуера и да го променя за собствени нужди.
Свобода да разпространява хардуера.
Свобода да променя хардуера и да разпространява променената версия.
За да може да се модифицира за собствени нужди производителя трябва да предостави на потребителя принципната схема и чертежите.
Съществуват различни лицензи, които дават на потребителя тези свободи. Много често се използва лицензът GNU General Public License (GNU GPL), въпреки че този лиценз е разработен за свободния софтуер. Лицензът GNU GPL се използва в най-популярната свободна операционната система GNU/Linux.
Подобен лиценз, но предназначен главно за документация, е GNU Free Documentation License (GNU FDL). Този лиценз се използва също за свободен хардуер. Едно от предимствата на свободния хардуер е възможността за използването му за различни нужди. Това означава, че когато функциите, с които е натоварен се усложнят и той не може да ги изпълнява не е нужно да бъде изхвърлен. Може да бъде модифициран за изпълнение на други по-леки функции.

Източник: http://www.openhardware.net/

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19