logo
qucik
picture

Блог

11.03.2013

Какво е електронен подпис?

Автор: rosen

Какво е електронен подпис ?

Технически погледнато електронният подпис може да бъде представен като двойка несиметрични математически свързани ключове – частен и публичен. Чрез частният ключ се генерира електронният подпис и този ключ е достъпен само на подписващия. Чрез публичният ключ се удостоверява и индентифицира притежателят на електронния подпис. Достъп до него могат да имат всички потребители на комуникационната мрежа, защото е оповестен в публичен обществен регистър. Криптираната информация с частният ключ, може да бъде трансформирана до оригиналния си първоначален вид, единствено с употребата на съответния публичен ключ. По този начин се постига високо ниво на сигурност и удостоверяване, че потребителят управляващ частният ключ е истинският подател на съобщението. Проверка на този процес се прави с използването на публичният ключ, съответстващ на частният.

Издаване на електронен подпис се осъществява при стриктно спазване на условията: частният ключ се генерира от смарт карта, предоставена на потребителя от оторизиран доставчик на електронни подписи и се използват международно признати математически алгоритми. Информацията за електронният подпис се генерира от процесора за криптиране на смарт картата и по този начин не е достъпна за никого, дори и за доставчика на услугата. Частният ключ се записва и съхранява в строго защитена област на смарт картата и това е допълнително ниво на сигурност, което предпазва притежателят на електронния подпис от неоторизиран достъп. Като финализиране на процеса по издаване на електронен подпис, информацията описана в сертификата се подписва с частния ключ на удостоверяващата организация.


picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19