logo
qucik
picture

Блог

26.03.2013

Администриране на компютърни мрежи - Част 1

Автор: rosen

Компютърните мрежи могат да бъдат класифицирани според вида на тяхното администриране като - мрежи тип клиент-сървър (client/server) и на равноправни мрежи (peer to peer).
В мрежите от тип клиент-сървър се използва централизирано администриране на мрежата. Това означава, че ресурсите на мрежата се управляват от един компютър - сървър и мрежов администратор. Всеки потребител има достъп до правата, които са му отредени, от съответния сървър и администратора на мрежата. Това прави администрирането на големи мрежи сравнително лесно, защото потребителите могат да се групират и по този начин да се улесни администрацията. По този начин потребителя не е натоварен да мисли за собствената си сигурност или за ресурсите, с който разполага. Типичен пример за такава мрежа е една корпоративна мрежа, в която има файлов сървър. Всеки от потребителите в различните отдели има различни права на достъп до ресурсите на сървъра. По този начин конфиденциалната информация, например, е достъпна само за оторизираните лица. Този тип мрежи са добре защитени от гледна точка на вируси, spyware, mallware и друг зловреден код. Недостатъците на такива мрежи са необходимостта от мрежови и системен администратор, както и високата цена на сървърите.
При равноправните мрежи администрацията е децентрализирана. Всеки потребител е отговорен за неговият компютър и може да споделя ресурси, и да ползва такива от другите потребители. Това означава че всеки потребител (peer) в мрежата има равни права и може да бъде както клиент, така и сървър. Този тип администрация е подходяща за малки мрежи, защото повечето потребители нямат необходимите знания и умения да администрират ресурсите на своя компютър по подходящият начин. Често пъти настъпва голяма „бъркотия”, което води до трудно намиране на информацията и излагане на лична информация по невнимание или незнание на потребителя.

Край на част 1!

Следва продължение!... To be continued!...

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19