logo
qucik
picture

Блог

14.05.2013

Основи на криптографията - част 1

Автор: rosen

Криптографията е наука, която осигурява методи и средства за защита на информацията от неоторизиран външен достъп. Защитата на информацията се осъществява на три основни нива:
- физическо;
- логическо;
- организационно.

Цели и задачи на криптографията
Основната цел на криптографията е промяна на съдържанието на информацията чрез “заличаване”, “вмъкване” и/или “разместване” на части от нея и други.
Задачи на криптографията
Основните задачи на криптографията могат да бъдат обособени, както следва:
- неприкосновеност и поверителност на информацията (privacy)
- цялост на данните (integrity)
- идентификация и автентификация (identification , authentication)
- автентичност на съобщението (message authentication)
- електронен подпис (signature)
- неотменимост (nonrepudiation)
- управление на ключовете ( key management)
- анонимност (anonymity)
- конрол на достъпа (access control).

Край на част 1!

Следва продължение!... To be continued!...

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19