logo
qucik
picture

Блог

30.05.2013

Virtual Reality Modeling Language - VRML

Автор: rosen

Езикът VRML (Virtual Reality Modeling Language) представлява средство, което указва на браузъра как да изобразява 3D обекти.
Явява се стандартен формат на файлове за демонстрация на тримерна интерактивна векторна графика, която най-често се използва в глобалната Интернет мрежа.
Файловете завършват с разширение *.wrl и указват на браузъра типа на своето съдържание. След заглавния ред се намира главния код на файла.

Основни характеристики на VRML:

  • в различни форми подържа Java и Java Script апликации, които да карат обектите да извършват разнородни движения като - да подскачат, да се въртят, да пулсират, да се свиват и нарастват и каквото и да е възможно действие.
  • езикът е организиран в обекти, наречени възли, които притежават техни собствени полета и атрибути. Тези възли могат също да влизат в състава на полетата на други и прочие.
  • съществува реална близост между VRML, Java и C++, която се изразява в това, че обектно-ориентираната основа на тези езици заменя възлите с обекти, които притежават методи, атрибути и полета.


picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19