logo
qucik
picture

Блог

24.07.2013

Системи за Cloud computing - Част 1

Автор: rosen

Системата за Cloud Computing (облачна услуга) не е продукт, не е услуга, не е и технология. Това е подход, който води до нова стратегия, която включва в себе си пълно преосмисляне на ролята на информационните технологии (ИТ) в организациите. Старите представи за работа на ИТ подразделенията трябва да отстъпят място на нов подход приоритетно ориентиран  към работата на ИТ. За създаване на облачна система е  необходима модернизация на ИТ.

Характеристики на системите за Cloud Computing

  • Самообслужване по заявка - потребителят самостоятелно определя и изменя изчислителните потребности, такива като сървърно време, скорост на достъпа и обработка на данни, обем на съхраняваните данни, без взаимодействие с представител на доставчика на услугата.
  • Универсален достъп по мрежата - услугите са достъпни за потребителя по комуникационната мрежа, независимо от използвания терминал.
  • Обединяване на ресурсите - доставчика на услуги обединява ресурси за обслужване на голямо число потребители в един пул/басейн, като динамично преразпределя мощностите между потребителите в условия на постоянна промяна на заявки. При това потребителите контролират само основните параметри на услугата (например, обем данни, скорост на достъп), но фактическото разпределение на ресурсите, предоставяни на потребителите се осъществява от доставчика.
  • Еластичност на услугата - услугите могат да бъдат предоставени, разширени, свити във всеки момент от времето  без необходимост от взаимодействие с доставчика, като правило в автоматичен режим.
  • Отчет на употребата - доставчикът на услугата автоматично изчислява потреблението на ресурса на определено ниво на абстракция (например, обем съхранявни данни, пропускна способност, брой потребители, брой транзакции), и на база тези данни оценява обема на предоставените на потребителя ИТ услуги.
Следва продължение!...To be continued!...
 

 


picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19