logo
qucik
picture

Блог

29.08.2013

Системи за Cloud computing - Част 2

Автор: rosen

Системата за Cloud Computing (облачна услуга) не е продукт, не е услуга, не е и технология. Това е подход, който води до нова стратегия, която включва в себе си пълно преосмисляне на ролята на информационните технологии (ИТ) в организациите. Старите представи за работа на ИТ подразделенията трябва да отстъпят място на нов подход приоритетно ориентиран  към работата на ИТ. За създаване на облачна система е  необходима модернизация на ИТ.

Изисквания към системите за Cloud Computing

Системите за Cloud Computing трябва да удовлетворяват следните изисквания:

  • Самообслужване по заявка на потребителите - потребителят в едностранен режим може да променя обема от предоставяните му услуги в автоматичен режим без вмешателство на облачния провайдер.
  • Широколентов достъп до компютърната мрежа - достъпа до облачните ресурси се предоставя на потребителите чрез компютърна мрежа с помощта на стандартни механизми  на „тънък“ или „дебел“ клиент.
  • Обединяване на облачни ресурси в единен общ пул - облачните ресурси на  доставчика се обединяват в единен общ пул за обслужване на множество потребители в многозадачен режим (multitasking), който позволява различни физически и виртуални облачни ресурси динамично да се заделят и преразпределят в съответствие със заявките на потребителите.
  • Оперативна реакция - обемът на предоставяните на потребителя облачни ресурси може бързо и гъвкаво да бъде променян (в някои случаи - автоматично), като съответно да се увеличава или намалява. За крайния потребител облачните ресурси на провайдера се предоставят  неограничено и могат да бъдат получени във всяко време и количество.
  • Измеримост - облачната  система автоматично контролира и оптимизира ресурсите, измервайки обема на облачните ресурси на някакви нива на абстракция в съответствие с типа на предоставяните услуги (например, хранилище за данни, изчисления, пропускателна способност на канала за връзка и сметка на потребителите).

Освен това използването на облачните ресурси може да се контролира и отчита прозрачно за доставчика и потребителя.

 

Следва продължение!...To be continued!...


picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19