logo
qucik
picture

Блог

30.10.2013

Виртуален офис

Автор: Rosen

В последното десетилетие на 20-ти век започна динамичното развитие на едно ново направление в информационните технологии в страната – разработване на модерни софтуерни продукти за обслужване на малкия и среден бизнес. В този период, в областта на обмена на данни властват локалните мрежи и децентрализираните бази данни. Развитието на дребния и среден частен бизнес налага необходимостта от разработването на евтини и сигурни софтуерни решения за централизирано управление на информационни и материални ресурси. Изискванията към тези софтуерни системи са безкомпромисни - те трябва да работят безотказно в условията на неблагоприятна комуникационна среда, да имат достъп до общ информационен ресурс, да са многопотребителски, максимално устойчиви на случайни или преднамерени операторски грешки, да предлагат гъвкав, но опростен интерфейс, да управляват самостоятелно голям брой периферни устройства и др. Наименованието „Виртуално работно място” идва от характерния начин на работа на системата. Всяко „Виртуалното работно място” осигурява софтуерно едно реално работно място, обслужващо определена фирмена дейност. Всеки един служител може да организира свой „Виртуален офис” в различни обекти на фирмата, като използва собствените си ресурси и привилегии. На един компютър могат да работят едновременно различни служители, които да имат собствено „Виртуално работно място” или да работят с общ „Споделен виртуален ресурс”. Особеното при тази технология е, че тя е организирана на принципа – клиент-сървър, но позволява на локалните работни станции да работят както OnLine в режим в „Обща база данни”, така и OffLine в режим с локална извадка от общата база данни. При липса на мрежова връзка или при разпадане на комуникацията между работно място и сървърите, локалната станция автоматично преминава в режим на работа – „Собствен ресурс”, като запазва пълна или частична функционалност. При липса на комуникация, системата предлага възможности за синхронизация на данните по алтернативни пътища – например, чрез временна интернет връзка (EDGE, HSDPA, HSDPA+), обмен на даннови файлове чрез физически носители и др. При възстановяване на мрежовата връзка системата се синхронизира автоматично. За да се осигури възможност за коректна синхронизация, данните от всяка операция се записват паралелно на поне три места – в основната база данни (ако е възможно), в база данни на локалното работно място и в копие на локалната базата данни на друг достъпен сървър или носител. Всички виртуални работни места работят със собствени драйвери на ниско ниво, позволяващи директно управление на различни видове принтери, касови апарати, фискални принтери и други устройства. Конфигурацията и историята на работа на всяко едно генерирано виртуално работно място се запазва с цел то да бъде използвано при необходимост, както и за предотвратяване на конфликти при генерация на нови места. Използват се механизми за обединяване на „Виртуални работни места”, генериране на ново работно място от вече съществуващо и др. Доказала се през последните 20 години като практически безотказна, технологията все още работи в голям брой финансови институции, обменни бюра и др.

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19