logo
qucik
picture

Блог

21.11.2013

Програмно осигуряване

Автор: Rosen

Програмно осигуряване е съвкупността от инструкции и данни, необходими за работата на компютрите или компютърните мрежи. Обикновено инструкциите се задават като съвкупност от алгоритми, групирани като програми с различно предназначение, които чрез процесора реализират управлението на компютъра.

Основни поятия в програмното осигуряване

Програмно управление
Основен принцип в работата на компютъра, в съответствие с който решението на поставената задача се реализира в пълно съответствие с програма, заредена в паметта на компютъра.
Програма

Описва операции, които е необходимо да се извършат, за да реши поставената задача. Последователност от описания и команди, съответстващи на правилата на синтаксиса за  конкретния език на  програмиране.
Резидентна програма

Програма, намираща се в оперативната памет.
Изпълнима програма

Изпълняваната потребителска програма, намираща се в оперативната памет.
Оператори

Действия, предписани от програмата.
Команда

Елементарно предписание, предназначено за изпълнение на някаква операции.
Програмиране

Процес на съставяне на програми.
Програмно съпровождане

Изправяне на грешки, внасяне на модификации и провеждане на консултации по програма, намираща се в експлоатация.
Програмен продукт

Авторско копие на програмата.


Следва продължение!...To be continued!...


picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19