logo
qucik
picture

Блог

28.02.2014

Разработка на програмно осигуряване - част 1

Автор: Rosen

Разработка на програмно осигуряване

Етапи при разработката на програмно осигуряване - ISO/IEC 12207

 • Определяне на задачите, възлагани на системата;
 • Разработка на изисквания към програмното осигуряване;
 • Общо и детайлно проектиране;
 • Създаване и тестване на отделните модули;
 • Обединяване на модулите и внедряване на комплекса програми;
 • Експлоатация и усъвършенстване на комплекса.

Среда за разработка на програмно осигуряване

Система от програмни средства, използвани от програмистите за разработка на програмно осигуряване. Обикновено средата за разработка включва:

 • Текстови редактор;
 • Компилатор или интерпретатор;
 • Средства за автоматизация , комплектоване;
 • Редактор;
 • Система за управление на версиите.

Макар че съществуват среди за разработка на няколко езика (Microsoft Visual Studio) , обикновено всяка среда е предназначена за конкретен език за програмиране (Sun Studio,Turbo Pascal,Borland C++и т.н) .


Следва продължение!... To be continued!... 

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19