logo
qucik
picture

Блог

28.02.2014

Разработка на програмно осигуряване - част 2

Автор: Rosen

Подходи при създаване на програмно осигуряване

Сегментация на приложните програми

Разработчиците създават стандартни комплекси от програми. От тези комплекси потребителите подбират необходимите им модули. Подходът се нарича повторно използване на компоненти.

Компютъризирана разработка на програмно осигуряване

На база разработени модели и съответна технология за автоматично проектиране и разработка на програмно осигуряване.

Обектно-ориентирано програмиране

Същността му се заключава в написване на програмни блокове (обекти), на базата на които бързо и просто се събират необходимите комбинации. За това се използва система "Управление конфигурациите на програмното осигуряване"  Тя осигурява контрол на версиите на програмите, автоматичното им комбиниране и търсене на грешки.

Програмното осигуряване (софтуер) се явява общ термин, включващ всички програми, които управляват функционирането на компютъра и чрез които той изпълнява конкретни задачи.

 

 


picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19