logo
qucik
picture

Блог

24.08.2012

Пасивните оптични мрежи (Passive Optical Networks - PON) са насочени към последната миля от комуникационната инфраструктура - между главната станция на доставчика на услугата и бизнес или жилищните райони.

08.08.2012

Защитните стени /Firewalls/ осигуряват физическа и логическа граница между вътрешната и външна страна на една мрежа. Първите защитни стени са били просто шлюзове между две мрежи без функции за IP пренасочване.

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19