logo
qucik
picture

Блог

26.03.2013

Компютърните мрежи могат да бъдат класифицирани според вида на тяхното администриране като - мрежи тип клиент-сървър (client/server) и на равноправни мрежи (peer to peer).

21.03.2013

Тагът се състои от чип и малка антена, монтирани върху обект с ограничени размери.
В чипът има памети от различен тип, които служат за управлението на всички дейности на тага. Антената спомага за комуникацията с четящото устройство на Rfid системата.

11.03.2013

Какво е електронен подпис ?

Технически погледнато електронният подпис може да бъде представен като двойка несиметрични математически свързани ключове – частен и публичен. Чрез частният ключ се генерира електронният подпис и този ключ е достъпен само на подписващия. Чрез публичният ключ се удостоверява и индентифицира притежателят на електронния подпис. Достъп до него могат да имат всички потребители на комуникационната мрежа, защото е оповестен в публичен обществен регистър.

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19