logo
qucik
picture

Блог

21.09.2016

Под информационна безопасност се разбира защитеността на информацията и на поддържащата инфраструктура от случайни и преднамерени въздействия от естествен или изкуствен характер, целящи предизвикването на щети, както на притежателите или  потребителите на информация, така и на поддържащата инфраструктура. 

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19