logo
qucik
picture

Блог

02.08.2017

Маршрутизаторът (рутер) е самостоятелно устройство, което е част от компютърните мрежи и служи за управление на разпределянето на трафика (пакетите информация) между различни мрежи или различни сегменти от дадена мрежа. Маршрутизаторът работи на слой 3 от седемслойния OSI модел. Тоест, маршрутизаторът работи с IP, а не с MAC адреси, по което се различава от суича и хъба. Ако до някое IP връзката е през маршрутизатор, а не през суич или хъб, то ние не научаваме неговия MAC адрес.

 

04.04.2017

Протоколът H.323 е препоръчан от ITU-T и описва протоколи, които доставят звуково-визуални комуникационни сесии във всяка мрежа, която използва пакети. Стандарта H.323 регистрира и контролира сигнала на обаждането, мултимедийния транспорт и контролира връзката при използването на честотната лента при схемата точка-до-точка или при конферентните обаждания и връзки. Той е широко имплементиран при използването на глас и оборудване за видео - конферентни разговори. Също така се използва при много интернет приложения, които изискват пренос на данни в реално време и поради това се разработва от много доставчици на гласови и видео услуги в интернет. Протоколът H.323 е част от семейството протоколи на ITU-T H.32x, които също регистрират мултимедийни връзка през ISDN23, PSTN или SS724, и 3G мобилните мрежи.

21.09.2016

Под информационна безопасност се разбира защитеността на информацията и на поддържащата инфраструктура от случайни и преднамерени въздействия от естествен или изкуствен характер, целящи предизвикването на щети, както на притежателите или  потребителите на информация, така и на поддържащата инфраструктура. 

30.07.2016

Точки за достъп (Аccess Points)

Точките за достъп обикновено играят ролята на интерфейс между крайните потребители на WiFi мрежата и локалната жична мрежа на оператора, която осигурява достъпа до Интернет. Всеки компютър, който работи на същия стандарт или на съвместим с  използвания от точката за достъп ще има възможност да се включи към безжичната мрежа.  

 

29.03.2016

В съвременните мобилни телефони са предвидени редица мерки за защита от неправомерно използване, а също и от случайни действия на самия потребител от типа на грешно натискане на клавиш, което може да доведе до нежелателни последствия. Цифровите стандарти предоставят в това отношение повече възможности от аналоговите, но мерки за защита има във всички съвременни телефони.

04.03.2016

Логическо разделяне на гласовия трафик от този на данни

Пакетната комутация на глас не е различима от останалата пакетна информация в слоеве 2 и 3 на комуникационния модел OSI и по този начин е обект на същите мрежови рискове и рискове за сигурността, които засягат мрежите пренасящи само данни. Основната мотивираща идея за логическо разделение на глас и данни е очакването, че мрежови събития като задръствания на трафика, червеи, DoS атаки и други в едната мрежа, няма да окажат влияние върху другата.

24.02.2016

Фундаментален елемент от защитената VoIP инсталация е добре дефинираната архитектура. Тя трябва да обединява изисквания за надеждност, достъпност, конфиденциалност, оторизация и интегритет.

 

01.02.2016

Криптиране на VoIP трафика

Криптирането на VoIP трафика се осъществява на две части – в сигнализационния и в медийния слой. Тъй като удостоверенията се извършват в сигнализационния, а аудио пакетите се предават в медийния слой, ако например се криптира сигнализацията, медията може да остане незащитена и обратно.

18.01.2016

VoIP мрежова сигурност

Мрежовите контроли за сигурност могат да бъдат ползвани за защита на системите за пренос на глас в IP среда (VoIP). Те са само едно от измеренията в усилието да се защитят VoIP мрежите.

28.10.2015

За да се редактира регистъра в Windows среда може да използвате командата - regedit в Run prompt. Едно от хубавите качества на regedit е, че можете да търсите навсякъде за специфични ключове, стойности и информация.
Внимание: Когато използвате regedit, упражнявайте изключително внимание, защото всяка промяна, която правите е перманентна и може потенциално да направи Вашата система неизползваема.

28.10.2015

След излизането на Windows 2000 Professional, старата програма 16-bit command.com е заменена с 32-bit cmd.exe програма. Има много ползи от използването на cmd, включително следните:
-Възможността да се изпълняват писмени знаци и на двата езика - CMD и REXX
- Няма никакви 8.3 filename ограничения.
- Възможността да се изпълняват повече от една команди в една и съща командна линия
-Да помага функционално с /? и други.

13.02.2015

Откраднатите данни са нараснали със 78%, сочи анализ на Gamalto.
Обемът на откраднатите и загубени данни се е увеличил със 78% през миналата година, сочи анализ на компанията Gemalto. Регистрирани са над 1500 изтичания на данни, в резултат на което са компрометирани около 1 млрд. записа.

25.10.2014

Нов “премиален” модел безжичен маршрутизатор ще предяви претенции за лидерство в този пазарен сегмент у нас, информират от компанията TP-LINK, която обещава до края на годината да предложи в страната своя създаден наскоро high-end продукт Archer C8.

29.08.2014

Директорната Yagi антена представлява антенна решетка от полувълнови вибратори. Тя се състои от един активен и няколко пасивни вибратори. Вибраторите се закрепят на метална носеща пръчка. Такава конструкция е реална, тъй като в мястото на закрепване се намира възел на електрическото поле, а самата закрепваща пръчка е перпендикулярна на плоскостта на поляризацията на излъчвателите.

28.02.2014

Разработка на програмно осигуряване

Етапи при разработката на програмно осигуряване - ISO/IEC 12207

  • Определяне на задачите, възлагани на системата;
  • Разработка на изисквания към програмното осигуряване;
  • Общо и детайлно проектиране;
  • Създаване и тестване на отделните модули;
  • Обединяване на модулите и внедряване на комплекса програми;
  • Експлоатация и усъвършенстване на комплекса.
02.02.2014

Подозират разработчика на играта Rovio, че съдейства на NSA. Няколко сайта, свързани с популярната игра Angry Birds, станаха жертва на хакерска атака. Работата им обаче беше бързо възстановена.

31.12.2013

Експерти по сигурността откриха опасна уязвимост в браузъра Apple Safari, който е част от десктоп операционната система OS X. Възползвайки се от нея, хакери могат лесно да получат логини и пароли на потребителите до различни сайтове, твърди Лаборатория Касперски.

30.12.2013

Операционната системата е най-важната част от програмното осигуряване. Това е комплекс от управляващи и обслужващи програми, осигуряващи максимална ефективност на работата на компютъра, чрез автоматично управление на информационните процеси и ресурси.

21.11.2013

Програмно осигуряване е съвкупността от инструкции и данни, необходими за работата на компютрите или компютърните мрежи. Обикновено инструкциите се задават като съвкупност от алгоритми, групирани като програми с различно предназначение, които чрез процесора реализират управлението на компютъра.

30.10.2013

В последното десетилетие на 20-ти век започна динамичното развитие на едно ново направление в информационните технологии в страната – разработване на модерни софтуерни продукти за обслужване на малкия и среден бизнес. В този период, в областта на обмена на данни властват локалните мрежи и децентрализираните бази данни.

25.10.2013

Изследователи от Карлсруе предадоха безжично данни със скорост 100 Gbps на разстояние 20 м. 100 гигабита в секунда (Gbps) се счита за висока скорост за предаване на данни дори и по оптика. При безжичните комуникации тя е рекордна.

24.07.2013

Системата за Cloud Computing (облачна услуга) не е продукт, не е услуга, не е и технология. Това е подход, който води до нова стратегия, която включва в себе си пълно преосмисляне на ролята на информационните технологии (ИТ) в организациите. Старите представи за работа на ИТ подразделенията трябва да отстъпят място на нов подход приоритетно ориентиран  към работата на ИТ. За създаване на облачна система е  необходима модернизация на ИТ.

21.06.2013

Вирусът е малка програма, която инфектира компютрите, като се самокопира и прикачва към други файлове.

30.05.2013

Езикът VRML (Virtual Reality Modeling Language) представлява средство, което указва на браузъра как да изобразява 3D обекти.
Явява се стандартен формат на файлове за демонстрация на тримерна интерактивна векторна графика, която най-често се използва в глобалната Интернет мрежа.

14.05.2013

Компютърните вируси се появяват през 80-те години на миналия век, заедно с появата на първите персонални компютри. Първоначално те се създават от любопитство или с цел забавление, за доказване на знания и възможности от страна на някои програмисти. Скоро след това създателите на вируси залагат в тях впечатляващи възможности за унищожаване на информация и разпространение.

14.05.2013

Криптографията е наука, която осигурява методи и средства за защита на информацията от неоторизиран външен достъп. Защитата на информацията се осъществява на три основни нива:
- физическо
;
- логическо;
- организационно.

26.03.2013

Компютърните мрежи могат да бъдат класифицирани според вида на тяхното администриране като - мрежи тип клиент-сървър (client/server) и на равноправни мрежи (peer to peer).

11.03.2013

Какво е електронен подпис ?

Технически погледнато електронният подпис може да бъде представен като двойка несиметрични математически свързани ключове – частен и публичен. Чрез частният ключ се генерира електронният подпис и този ключ е достъпен само на подписващия. Чрез публичният ключ се удостоверява и индентифицира притежателят на електронния подпис. Достъп до него могат да имат всички потребители на комуникационната мрежа, защото е оповестен в публичен обществен регистър.

26.12.2012

Мрежовото адресно транслиране (NAT) е метод за пренаписване на адресът-източник и/или дестинацията на IP пакетите, когато те преминават през едно NAT устройство. Тези устройства следят, записват и променят IP адреса-източник, адреса-дестинация, както и полето за проверка (checksum) вътре в IP хедърите.

29.11.2012

Съществува обширен набор от програми, който улеснява разработчиците на Web страници с различни нива на квалификация. Тези програми могат да бъдат систематизирани, както следва:

1. Програми за обработка на растерна графика
Функционалността им е насочена към -

  • сканиране на фотографии и тяхната обработка и корекции;
  • създаване на ефекти.
17.11.2012

В областта на информационните и телекомуникацинни технологии, виртуализацията e термин с широка употреба, който най-общо се отнася за ползване на компютърни ресурси за симулиране на реалните хардуер, операционни системи, платформи и др. Виртуализацията прави възможно стартирането на множество операционни системи и приложен софтуер на една хардуерна машина, при това едновременно позволява ефикасното използване на наличните ресурси. Чрез нея е възможно даден физически ресурс – сървър, обкновен компютър или краен терминал – да бъде разделен на виртуални такива, наречени виртуални машини. Благодарение на виртуализацията потребителите могат да консолидират физическите ресурси, да опростяват внедряването и управлението им и да намаляват нуждите от допълнителна енергия за захранване и охлаждане. Чрез виртуализацията се прекъсва обвързаността между операционната   система (OS) и подлежащия хардуер. Всички физически елементи на сървъра или персоналния компютър – дънна платка, процесор, памет и други – се интерпретират в софтуер. Това практически означава, че на една физическа машина могат едновременно да бъдат пуснати в действие няколко операционни системи, като всяка от тях да работи в рамките на своята отделена виртуална среда. Тази възможност позволява на организациите да разполагат с няколко версии на една операционна система или различни операционни системи, работещи по едно и също време на една компютърна система.

31.10.2012

Всяка комуникационна мрежа се състои от различни типове устройства, изграждащи нейната архитектура. Тези устройства могат да бъдат пасивни и активни, за свързване на различни мрежови сегменти, за захранване и други. Те се различават по своята същност, параметри и функционалост.

21.10.2012

Всяка комуникационна мрежа се състои от различни типове устройства, изграждащи нейната архитектура. Тези устройства могат да бъдат пасивни и активни, за свързване на различни мрежови сегменти, за захранване и други. Те се различават по своята същност, параметри и функционалост.

29.09.2012

Всяка комуникационна мрежа се състои от различни типове устройства, изграждащи нейната архитектура. Тези устройства могат да бъдат пасивни и активни, за свързване на различни мрежови сегменти, за захранване и други. Те се различават по своята същност, параметри и функционалост.

16.09.2012

Всяка комуникационна мрежа се състои от различни типове устройства, изграждащи нейната архитектура. Тези устройства могат да бъдат пасивни и активни, за свързване на различни мрежови сегменти, за захранване и други. Те се различават по своята същност, параметри и функционалност.

24.08.2012

Пасивните оптични мрежи (Passive Optical Networks - PON) са насочени към последната миля от комуникационната инфраструктура - между главната станция на доставчика на услугата и бизнес или жилищните райони.

08.08.2012

Защитните стени /Firewalls/ осигуряват физическа и логическа граница между вътрешната и външна страна на една мрежа. Първите защитни стени са били просто шлюзове между две мрежи без функции за IP пренасочване.

23.07.2012

Интернет порталите са сайтове, включващи различни ресурси и услуги, обединени в архитектура на няколко нива. "Електрона библиотека", разделена на различни тематически отдели, способни да включват в себе си количествени и качествени данни, анализи, графики и т.н., обновяването на които става в реално време.

12.07.2012

Linux е операционна система, при която важи правилото - всичко е файл. Много хора, потребители на компютърни системи и Интернет, считат Linux за "черен екран и писане на много команди". Това в голяма степен е така, но системата има своите предимства и хубави страни.

05.07.2012

Мултимедийните възможности в Интернет се увеличават постоянно, така че е практически невъзможно производителите на браузъри да осигурят поддръжка за всички нови технологии.

24.06.2012

В областта на информационните и телекомуникацинни технологии, виртуализацията e термин с широка употреба, който най-общо се отнася за ползване на компютърни ресурси за симулиране на реалните хардуер, операционни системи, платформи и др. Виртуализацията прави възможно стартирането на множество операционни системи и приложен софтуер на една хардуерна машина, при това едновременно позволява ефикасното използване на наличните ресурси. 

11.06.2012

Интернет средата за комуникации е най-бързо развиващата се към днешна дата. Това пространство изчерпва своите адресни ресурси и става недостатъчното за милиардите потребители. Специалистите в областта на Интернет технологиите са уверени в необходимостта от преход към нова версия на протокола IP, а именно IPv6.

04.06.2012

В компютърните мрежи се използват IP адреси, за да се идентифицират мрежовите устройства. Всеки от поддържаните от даденото устройство мрежови интерфейси притежава уникален IP адрес. Всеки IP адрес се състои от две части – идентификатор на  мрежата, в която се намира устройството, и иднтификатор на конкретното устройство в тази мрежа.

10.05.2012

Съвременните мрежови операционни системи (NOS) позволяват на администраторите да управляват достъпа до ресурсите на грануларна основа. На всеки отделен потребител може да бьдат дадени точно позволенията, от които се нуждае. С помощта на файлови системи с висока сигурност позволенията могат да бъдат задавани не само за ресурси, до които се осъществява достъп по мрежата, а също и за ресурсите, до които се извършва достъп от самата локална машина.

08.03.2012

Протоколът Dynamic Host Control Protocol (DНСР) представлява стандарт, на базата на който автоматично се предоставят IР адреси на мрежови устройства, притежаващи DНСР клиентски софтуер. Използването на DНСР позволява централизирано управление на IР адреси, мрежови маски и други IР настройки, което значително улеснява поддръжката на локални и корпоративни ТСР/IР мрежи.

06.02.2012

Виртуална частна мрежа (Virtual Private Network - VPN) е логическа мрежа с ограничен достъп, която е изградена на основата на системните ресурси на публична физическа мрежа. Това, което прави една мрежа “виртуално” частна са тунелите. Тунелирането представлява капсулиране на даден пакет от данни в друг пакет  и изпращаето му по преносната среда.

22.12.2011

Cisco RV110W Wireless-N VPN е безжичен рутер, работещ в обхвата на 2,4 GHz и поддържащ b/g/n стандарти. Предназначен за домашна употреба и предимно за малък офис.

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19