logo
qucik
picture

Драйвери

Дънни платки

Дали търсенето да отговаря на всички полета?

Име на дъно или драйвер:

Описание:

4Core 1600-DVI  Производител:  ASROCK
4Core1333-eSATA2  Производител:  ASROCK
4Core1333-FullHD  Производител:  ASROCK
4Core1333-GLAN  Производител:  ASROCK
4Core1333-GLAN R2.0  Производител:  ASROCK
4Core1333-GLAN-M  Производител:  ASROCK
4Core1333-Viiv  Производител:  ASROCK
4Core1600-D800  Производител:  ASROCK
4Core1600-GLAN  Производител:  ASROCK
4Core1600-GLAN-M  Производител:  ASROCK
4Core1600P35-WiFi  Производител:  ASROCK
4Core1600P35-WiFi+  Производител:  ASROCK
4Core1600Twins-P35  Производител:  ASROCK
4Core1600Twins-P35D  Производител:  ASROCK
4CoreDual-SATA2  Производител:  ASROCK
4CoreDual-SATA2 R2.0  Производител:  ASROCK
4CoreDual-VSTA  Производител:  ASROCK
4CoreDX90-VSTA  Производител:  ASROCK
4CoreDX90-VSTA R2.0  Производител:  ASROCK
4CoreN73PV-HD720p R1.0  Производител:  ASROCK
4CoreN73PV-HD720p R3.0  Производител:  ASROCK
775Dual-880Pro  Производител:  ASROCK
775Dual-915GL  Производител:  ASROCK
775Dual-915GV  Производител:  ASROCK
775Dual-VSTA  Производител:  ASROCK
775i45GV  Производител:  ASROCK
775i48  Производител:  ASROCK
775i65G  Производител:  ASROCK
775i65GV  Производител:  ASROCK
775i65PE  Производител:  ASROCK
775i65PE-M  Производител:  ASROCK
775i915P-SATA2  Производител:  ASROCK
775i915PL-M  Производител:  ASROCK
775i915PL-SATA2  Производител:  ASROCK
775i945GZ  Производител:  ASROCK
775S61  Производител:  ASROCK
775Twins-HDTV  Производител:  ASROCK
775Twins-HDTV R2.0  Производител:  ASROCK
775V88  Производител:  ASROCK
775V88+  Производител:  ASROCK
775VM8  Производител:  ASROCK
775VM800  Производител:  ASROCK
775VM800Pro-DDR2  Производител:  ASROCK
775XFire-eSATA2  Производител:  ASROCK
775XFire-eSATA2+  Производител:  ASROCK
775XFire-RAID  Производител:  ASROCK
775XFire-VSTA  Производител:  ASROCK
865G Micro 775 Ver. 7.x  Производител:  BIOSTAR
865GV Micro 775 Ver. 7.x  Производител:  BIOSTAR
915GL-M7 Ultra Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
915GV-M7 DDR2 Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
945G Micro 775 SE Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
945G Micro 775 TE Ver. 6.0  Производител:  BIOSTAR
945GC Micro 775 Ver. 6.0  Производител:  BIOSTAR
945GC-M7 TE Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
945GCM-S  Производител:  ASROCK
945GZ Micro 775 SE Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
945GZ Micro 775 Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
945P-A7A Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
945P-A7B Ver. 6.0  Производител:  BIOSTAR
945P-A7G Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
945PL-A7A Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
945PL-A7B Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
945PL-A7G Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
945PL-M7 Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
ConRoe1333-1394  Производител:  ASROCK
ConRoe1333-D667 R1.0  Производител:  ASROCK
ConRoe1333-D667 R2.0  Производител:  ASROCK
ConRoe1333-D667 R3.0  Производител:  ASROCK
ConRoe1333-DVIH  Производител:  ASROCK
ConRoe1333-DVIH R2.0  Производител:  ASROCK
ConRoe1333-eSATA2  Производител:  ASROCK
ConRoe1333-GLAN  Производител:  ASROCK
ConRoe865GV  Производител:  ASROCK
ConRoe865PE  Производител:  ASROCK
ConRoe945G-DVI  Производител:  ASROCK
ConRoe945PL-GLAN  Производител:  ASROCK
ConRoeXFire-eSATA2  Производител:  ASROCK
G31-M7 OC Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
G31-M7 TE Ver. 6.06.16.26.3  Производител:  BIOSTAR
G31-M7 V6.0  Производител:  BIOSTAR
G31-M7 V6.1  Производител:  BIOSTAR
G31-M7G DVI Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
G31D-M7 Ver. 7.x8.x  Производител:  BIOSTAR
G31DE  Производител:  ASROCK
G31E-M7 Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
G31M Ver. 7.x  Производител:  BIOSTAR
G31M+ Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
G31M-GS  Производител:  ASROCK
G31M-GS R.2  Производител:  ASROCK
G31M-S  Производител:  ASROCK
G31M-S R2.0  Производител:  ASROCK
G31M-VS  Производител:  ASROCK
G31M-VS2  Производител:  ASROCK
G41 DVI Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
G41-M7 Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
G41C-DE  Производител:  ASROCK
G41C-GS  Производител:  ASROCK
G41C-S  Производител:  ASROCK
G41C-VS  Производител:  ASROCK
G41D-M7 Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
G41D3 Ver. 6.06.1  Производител:  BIOSTAR
G41D3+ Ver. 6.0  Производител:  BIOSTAR
G41D3B Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
G41M-GE3  Производител:  ASROCK
G41M-GS  Производител:  ASROCK
G41M-GS3  Производител:  ASROCK
G41M-LE  Производител:  ASROCK
G41M-LE-H  Производител:  ASROCK
G41M-S  Производител:  ASROCK
G41M-S3  Производител:  ASROCK
G41M-VS  Производител:  ASROCK
G41M-VS2  Производител:  ASROCK
G41M-VS3  Производител:  ASROCK
G41MH-GE  Производител:  ASROCK
G41MH-LE3  Производител:  ASROCK
G41MH-USB3  Производител:  ASROCK
G43Twins-FullHD  Производител:  ASROCK
G965 Micro 775 Ver. 5.0  Производител:  BIOSTAR
G965M-S  Производител:  ASROCK
GA-8AENXP Dual Graphic  Производител:  GIGABYTE
GA-8AENXP-D  Производител:  GIGABYTE
GA-8AENXP-DW  Производител:  GIGABYTE
GA-8ANXP-D  Производител:  GIGABYTE
GA-8GPNXP Duo  Производител:  GIGABYTE
GA-8I845GE775-G  Производител:  GIGABYTE
GA-8I845GVM-775  Производител:  GIGABYTE
GA-8I848P775-G  Производител:  GIGABYTE
GA-8I865G775-G  Производител:  GIGABYTE
GA-8I865GM-775  Производител:  GIGABYTE
GA-8I865GME-775  Производител:  GIGABYTE
GA-8I865GMF-775  Производител:  GIGABYTE
GA-8I865GMK-775  Производител:  GIGABYTE
GA-8I865GVM-775  Производител:  GIGABYTE
GA-8I865GVMF-775  Производител:  GIGABYTE
GA-8I865GVMK-775  Производител:  GIGABYTE
GA-8I865PE775-G-RH  Производител:  GIGABYTE
GA-8I865PEM-775  Производител:  GIGABYTE
GA-8I915GL-MF  Производител:  GIGABYTE
GA-8I915GL-MFK  Производител:  GIGABYTE
GA-8I915ME-C  Производител:  GIGABYTE
GA-8I915ME-GL  Производител:  GIGABYTE
GA-8I915P Duo  Производител:  GIGABYTE
GA-8I915P Pro  Производител:  GIGABYTE
GA-8I915P-D  Производител:  GIGABYTE
GA-8I915P-G  Производител:  GIGABYTE
GA-8I915P-MF  Производител:  GIGABYTE
GA-8I915PC Duo  Производител:  GIGABYTE
GA-8I915PL-G  Производител:  GIGABYTE
GA-8I925X-G  Производител:  GIGABYTE
GA-8I925XC-G  Производител:  GIGABYTE
GA-8I925XE-G  Производител:  GIGABYTE
GA-8I945GZME-RH  Производител:  GIGABYTE
GA-8IP775  Производител:  GIGABYTE
GA-8IPE775  Производител:  GIGABYTE
GA-945GZM-S2  Производител:  GIGABYTE
GA-945GZMT-S2-DB  Производител:  GIGABYTE
GA-EG45M-DS2H  Производител:  GIGABYTE
GA-EG45M-UD2H  Производител:  GIGABYTE
GA-EP45-DQ6  Производител:  GIGABYTE
GA-EP45-DS3  Производител:  GIGABYTE
GA-EP45-DS3L  Производител:  GIGABYTE
GA-EP45-DS3LR  Производител:  GIGABYTE
GA-EP45-DS3P  Производител:  GIGABYTE
GA-EP45-DS3R  Производител:  GIGABYTE
GA-EP45-DS4P  Производител:  GIGABYTE
GA-EP45-DS5  Производител:  GIGABYTE
GA-EP45-EXTREME  Производител:  GIGABYTE
GA-EP45C-DS3  Производител:  GIGABYTE
GA-EP45C-DS3R  Производител:  GIGABYTE
GA-EP45C-UD3R  Производител:  GIGABYTE
GA-EP45T-DS3  Производител:  GIGABYTE
GA-EP45T-DS3R  Производител:  GIGABYTE
GA-EP45T-EXTREME  Производител:  GIGABYTE
GA-Q35M-S2  Производител:  GIGABYTE
GF7050V-M7 SE Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
GF7050V-M7 Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
GF7100P-M7 Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
GF7100P-M7S Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
I865G-M7 Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
I86PE-A7 Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
I915G-M7 Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
I915P-A7 Combo Ver. 1.x  Производител:  BIOSTAR
I915P-A7 PCI-ED Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
I915P-A7 Ultra Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
I915P-A7 Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
I91PL-A7 PCI-ED Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
I945G-M7 Ver. 1.x  Производител:  BIOSTAR
I945G-M7C Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
I945P-A7 Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
I945P-M7 Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
N4SIE-A7 Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
N73PV-S  Производител:  ASROCK
N73V-S  Производител:  ASROCK
N7AD-SLI  Производител:  ASROCK
P31-A7 Ver. 6.0  Производител:  BIOSTAR
P31B-A7 Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
P35D2-A7 Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
P43-A7 Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
P431600Twins-1394  Производител:  ASROCK
P43B-A7 Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
P43C-A7 Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
P43C-ME  Производител:  ASROCK
P43D1600Twins  Производител:  ASROCK
P43D3 Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
P43D3+ Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
P43DE  Производител:  ASROCK
P43DE2  Производител:  ASROCK
P43DE3  Производител:  ASROCK
P43DE3L  Производител:  ASROCK
P43ME  Производител:  ASROCK
P43Pro-USB3  Производител:  ASROCK
P43R1600Twins  Производител:  ASROCK
P43R1600Twins-110dB  Производител:  ASROCK
P43R1600Twins-WiFi  Производител:  ASROCK
P43Twins1600  Производител:  ASROCK
P45DE  Производител:  ASROCK
P45DE3  Производител:  ASROCK
P45R2000  Производител:  ASROCK
P45R2000-WiFI  Производител:  ASROCK
P45TS  Производител:  ASROCK
P45TS-R  Производител:  ASROCK
P45TurboTwins2000  Производител:  ASROCK
P45X3 Deluxe  Производител:  ASROCK
P45XE  Производител:  ASROCK
P45XE-R  Производител:  ASROCK
P45XE-WiFiN  Производител:  ASROCK
P4M800 Pro-M7 Combo Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
P4M800 Pro-M7 Ver. 8.0  Производител:  BIOSTAR
P4M800-M7 Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
P4M800-M7A Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
P4M800Pro-D1 Ver. 7.x  Производител:  BIOSTAR
P4M890-M7 FE Ver. 7.x  Производител:  BIOSTAR
P4M890-M7 PCI-E Ver. 7.1  Производител:  BIOSTAR
P4M890-M7 SE Ver. 7.x  Производител:  BIOSTAR
P4M890-M7 TE Ver. 7.x  Производител:  BIOSTAR
P4M900 Micro 775 Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
P4M900-M7 FE Ver. 7.0  Производител:  BIOSTAR
P4M900-M7 SE Ver. 7.x  Производител:  BIOSTAR
P4TAW Extreme  Производител:  BIOSTAR
P4TGP 775 Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
P5B Pro  Производител:  ASROCK
P5B-DE  Производител:  ASROCK
P965 775 Ver. 5.0  Производител:  BIOSTAR
Penryn1600SLI-110dB  Производител:  ASROCK
Penryn1600SLIX3-WiFi  Производител:  ASROCK
PT880 Pro-A7 Combo  Производител:  BIOSTAR
PT880 Pro-A7 DDR2 Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
PT880 Pro-A7 Ver. 1.0  Производител:  BIOSTAR
PT890 775 SE Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
PT890 775 Ver. 7.0  Производител:  BIOSTAR
TF650i Ultra-A7  Производител:  BIOSTAR
TF680i SLI Deluxe  Производител:  BIOSTAR
TF7100P-M7 Ver. 5.1  Производител:  BIOSTAR
TF7150U-M7 Ver. 5.1  Производител:  BIOSTAR
TForce 945P SE Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
TForce 945P Ver. 1.x  Производител:  BIOSTAR
TForce 965PT  Производител:  BIOSTAR
TForce P965 Deluxe  Производител:  BIOSTAR
TForce P965 Ver. 5.x  Производител:  BIOSTAR
TForce4 U 775  Производител:  BIOSTAR
TG31-A7 Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
TP35D2-A7 SE Ver. 5.x  Производител:  BIOSTAR
TP35D2-A7 Ver. 5.x  Производител:  BIOSTAR
TP35D3-A7 Deluxe Ver. 5.x  Производител:  BIOSTAR
TP43 HP Ver. 5.0  Производител:  BIOSTAR
TP43D2-A7 Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
TP43E Combo Ver. 6.06.1  Производител:  BIOSTAR
TP43E XE Ver. 5.x  Производител:  BIOSTAR
TP43E3 XE Ver. 5.x  Производител:  BIOSTAR
TP45 HP Ver. 5.x  Производител:  BIOSTAR
TP45D2-A7 Ver. 6.x  Производител:  BIOSTAR
TP45E Combo Ver. 6.06.1  Производител:  BIOSTAR
TP45E XE Ver. 5.x  Производител:  BIOSTAR
TPower I45 Ver. 5.x  Производител:  BIOSTAR
Wolfdale1333-D667  Производител:  ASROCK
Wolfdale1333-D667 R2.0  Производител:  ASROCK
Wolfdale1333-DVI  Производител:  ASROCK
Wolfdale1333-GLAN  Производител:  ASROCK
Wolfdale1333-GLAN R2.0  Производител:  ASROCK
Wolfdale1333-GLAN-M  Производител:  ASROCK
Wolfdale1333-GLAN-M2  Производител:  ASROCK
X38TurboTwins  Производител:  ASROCK
X38TurboTwins-WiFi  Производител:  ASROCK
X48TurboTwins  Производител:  ASROCK
X48TurboTwins-WiFI  Производител:  ASROCK
picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19