logo
qucik
picture

Блог

04.04.2017

Сигнален протокол H.323 за VoIP мрежи - част 1

Автор: Rosen

Протоколът H.323 е препоръчан от ITU-T и описва протоколи, които доставят звуково-визуални комуникационни сесии във всяка мрежа, която използва пакети. Стандарта H.323 регистрира и контролира сигнала на обаждането, мултимедийния транспорт и контролира връзката при използването на честотната лента при схемата точка-до-точка или при конферентните обаждания и връзки. Той е широко имплементиран при използването на глас и оборудване за видео - конферентни разговори. Също така се използва при много интернет приложения, които изискват пренос на данни в реално време и поради това се разработва от много доставчици на гласови и видео услуги в интернет. Протоколът H.323 е част от семейството протоколи на ITU-T H.32x, които също регистрират мултимедийни връзка през ISDN23, PSTN или SS724, и 3G мобилните мрежи. Той се основава на препоръката на ITU-T, която е от протокол Q.931 и е подходящ за предаване на обаждания и глас през мрежи използващи смес от IP, PSTN, ISDN и QSIG през ISDN. Модела, който използва и описва H.323 е подобен на модела на ISDN, но всъщото време е лесен за вграждане на IP телефония във вече съществуващи мрежи, базирани на ISDN PBX25, включително и IP базираните PBX системи. Първата версия на H.323 е публикувана от ITU през ноември 1996 г. с акцент да се даде възможност за видео конферентна връзка през локална мрежа, но бързо бе приет от индустрията, като средство за предаване на гласова комуникация през различни IP мрежи, включително WANs26 и Интернет. С течение на годините H.323 е бил ревизиран и публикуван отново с необходимите подобрения от към по-добра гласова и видео функционалност при преноса им през PSTN, като всяка нова версия е обратно съвместима с предишната такава. Една от силните страни на H.323 е относителното ранно наличие на набор от стандарти, които не само определят базови модели на осъществяване на повикване, но също така дефинират и услуги, необходими за справянето с очакваната бизнескомуникация.

Край на част 1.

Следва продължение!...

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19