logo
qucik
picture

Блог

22.12.2011

Морзов код

Автор: rosen

Морзовият код е първия метод за пренос на информация посредством използването на предавател и приемник. В зората на телеграфната и радиотелеграфната техника се използва именно този начин за комуникация. Морзовият код е много надеждна техника за трансфер на информация. Той може да бъде възприет дори и при съотношение 3/1 сигнал-шум. В морзовия код за единица време се приема времетраенето на късия сигнал - точката, а дължината на тирето е равна на 3 единици време. Паузата между знаците в буквата е една единица време, между буквите в думата - 3 единици време, между думите - 7 единици време. В днешни дни морзовата азбука може да намери приложение в обучението при подготовка за точните науки - точност, концентрация, последователност. На  работното място за подготовка за  задачи  свързани  с  контрол, счетоводна проверка, снабдяване, управление и откриване на повреди.

МОРЗОВ КОД

Български стандарт

A

.-

П

.--.

Б

-...

Р

.-.

В

.--

С

...

Г

--.

Т

-

Д

-..

У

..-

Е

.

Ф

..-.

Ж

...-

Х

....

З

--..

Ц

-.-.

И

..

Ч

---.

Й

.---

Ш

----

К

-.-

Щ

--.-

Л

.-..

Ъ

-..-

М

--

Ь

-.--

Н

-.

Ю

..--

О

---

Я

.-.-

 Международен стандарт

A

.-

N

-.

B

-...

O

---

C

-.-.

P

.--.

D

-..

Q

--.-

E

.

R

.-.

F

..-.

S

...

G

--.

T

-

H

....

U

..-

I

..

V

...-

J

.---

W

.--

K

-.-

X

-..-

L

.-..

Y

-.--

M

--

Z

--..

Цифри

1

.----

6

-....

2

..---

7

--...

3

...--

8

---..

4

....-

9

----.

5

.....

0

-----

Сигнал  за начало  на съобщението    – • – • –
Сигнал  за край на съобщението         • – • – •
Сигнал  за очакване на съобщение     • – • • •
Въпросителен             • • – – • •
Точка                            • – • – • –
Разделяне  на думи           /

 

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19